ข้อมูลประชากร

หน่วยงานชาย(คน)หญิง(คน)รวมทั้งหมด(คน)
รพสต.บ้านทรายขาว1,5361,5563,092
รพสต.บ้านกูบู2,9913,1496,140
รพสต.พร่อน1,4391,6003,039
รพสต.ศาลาใหม่4,9584,9139,871
รพสต.บางขุนทอง449507956
รพสต.เกาะสะท้อน2,8722,9505,822
รพสต.นานาค2,3582,4194,777
รพสต.บ้านโคกมือบา2,1702,2104,380
รพสต.บ้านโคกยาง2,0022,0724,074
รพสต.บ้านโคกงู2,2832,2204,503
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง2,1272,2214,348
รพ.ตากใบ10,12010,76020,880
ผลรวมทั้งหมด35,30536,57771,882