ข้อมูล อสม.

หน่วยงานจำนวน อสม.
รพสต.บ้านทรายขาว40
รพสต.บ้านกูบู38
รพสต.พร่อน62
รพสต.ศาลาใหม่78
รพสต.บางขุนทอง22
รพสต.เกาะสะท้อน35
รพสต.นานาค43
รพสต.บ้านโคกมือบา37
รพสต.บ้านโคกยาง40
รพสต.บ้านโคกงู57
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง42
รพ.ตากใบ143
ผลรวมทั้งหมด637