อัตรากำลัง

ข้าราชการ 

หน่วยงานจพ.สาธารณสุขนวก.สาธารณสุขพยาบาลวิชาชีพรวมทั้งหมด
รพสต.บ้านทรายขาว0325
รพสต.บ้านกูบู0235
รพสต.พร่อน0235
รพสต.ศาลาใหม่1135
รพสต.บางขุนทอง0224
รพสต.เกาะสะท้อน1124
รพสต.นานาค2035
รพสต.บ้านโคกมือบา1045
รพสต.บ้านโคกยาง2136
รพสต.บ้านโคกงู0235
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง1135
สสอ.ตากใบ37111
ผลรวมทั้งหมด11223265

ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ 

หน่วยงานจพ.ทันตสาธารณสุขจพ.สาธารณสุขพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการ
รพสต.บ้านทรายขาว0020
รพสต.บ้านกูบู1011
รพสต.พร่อน0011
รพสต.ศาลาใหม่1111
รพสต.บางขุนทอง0011
รพสต.เกาะสะท้อน1011
รพสต.นานาค1020
รพสต.บ้านโคกมือบา0011
รพสต.บ้านโคกยาง0020
รพสต.บ้านโคกงู1011
รพสต.บ้านตะเหลี่ยง0011
สสอ.ตากใบ0010
ผลรวมทั้งหมด51158
นวก. คอมฯพนง.ทำความสะอาดแพทย์แผนไทยรวมทั้งหมด
0002
0003
0002
0004
0002
0003
0003
0002
0002
0014
0002
1103
11131