เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์

  • S__4415677
  • 57125
  • 57122
  • 57113

เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายใหม่ครับ มีความผิดปกติแต่กำเนิด รูทวารเปิดผิดที่พัฒนาการล่าช้า และไม่มีอวัยวะเพศเพื่อประเมิน ภาวะสุขภาพ และความต้องการความช่วยเหลือ