ซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาค

เมื่อวันที่ 15ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น.นายประยูรพุทธชาตินายอำเภอตากใบเป็นประธานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลนานาคโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.ทุกหมู่บ้านหน่วยกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันซ้อมแผนตำบลในครั้งนี้

  • 167001
  • 167005
  • 167004
  • 167003
  • 167002
  • 167000
  • 166999
  • 166998
  • 166997