ตารางการให้วัคซีนในเด็กอายุ 0 – 5 ปี

อายุวัคซีนชนิดฉีดวัคซีนชนิดฉีดวัคซีนชนิดกิน
แรกเกิดวัณโรคไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือนวัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอีกเสบบี) เข็มที่ 1โปลิโอ ชนิดกิน
4 เดือนวัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 2โปลิโอ ชนิดฉีดโปลิโอ ชนิดกิน
6 เดือนวัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 3โปลิโอ ชนิดกิน
9 เดือนวัคซีนรวม(หัด–คางทูม–หัดเยอรมัน) เข็มที่ 1
12 เดือนไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1
18 เดือนวัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน) เข็มที่ 4โปลิโอ ชนิดกิน
21/2 ปีวัคซีนรวม(หัด–คางทูม–หัดเยอรมัน) เข็มที่ 2ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2
4 ปีวัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน) เข็มที่ 5โปลิโอ ชนิดกิน