สถานการณ์ “โรคไข้หูดับ” จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานการณ์ “โรคไข้หูดับ” จังหวัดอุตรดิตถ์ เสียชีวิตแล้ว 3 ราย!! ป่วยอีก 15 ราย . จากการเฝ้าระวังโรคของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ . สถานการณ์โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 3 ราย . โรคติดเชื้อไข้หูดับ สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ 1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดของหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา 2.การกินหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด . ซึ่งเชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจอักเสบ และที่สำคัญคือทำให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบ และเสื่อมจนหูหนวก . สำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ … Read more

พยาธิไส้เดือน

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร พยาธิแพทย์ พยาธิไส้เดือนเป็นอย่างไร ? พยาธิไส้เดือน มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ascaris lumbricoides มีลักษณะเป็นพยาธิตัวกลม ขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายไส้เดือนดิน ตัวผู้โตเต็มวัยจะมีขนาดยาวประมาณ 15-30 ซม.(เซนติ เมตร) ตัวเมียโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวประมาณ 25-35 ซม. ตัวแก่จะมีอายุประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี    พยาธิไส้เดือน เป็นปรสิต อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน โดยคนเป็นตัวให้อาศัย หรือ โฮสต์ (Host) ซึ่งตัวและไข่ของมันจะปะปนออกมากับอุจจาระ และเมื่อคนรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนไข่ของมัน ก็จะเกิดการติดเชื้อพยาธินี้ วนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องต่อไป คนติดเชื้อพยาธิไส้เดือนได้อย่างไร? คนติดพยาธิไส้เดือนได้ โดยการรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้ำที่มีไข่พยาธิปะปนอยู่ โดยเฉพาะน้ำที่ไม่ได้ต้มสุก หรือ อาหารที่ไม่สะอาด ไข่ที่ไม่ถูกผสมจะไม่ติดต่อเพราะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวได้ จะติดต่อเฉพาะไข่ที่ถูกผสมแล้วเท่านั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรคพยาธิไส้เดือนจะอยู่ในประเทศเขตร้อน พบได้ทุกเพศและทุกวัย แต่มักพบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน เพราะเป็นวัยชอบเล่นสิ่งสกปรก ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยทางภาคใต้มากกว่าภาคอื่น เพราะมีอากาศร้อนชื้นมากกว่าภาคอื่นๆ … Read more

ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย

ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย ก. ในผู้ใหญ่และเด็กโต ถ้าปวดท้องรุนแรง, ถ่ายท้องรุนแรง (อุจจาระเป็นน้ำครั้งละมากๆ), อาเจียนรุนแรง (จนดื่มน้ำ เกลือหรือน้ำข้าวต้มไม่ได้), เมื่อลุกขึ้นนั่งมีอาการหน้ามืดเป็นลม, หรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง (ปากแห้ง คอแห้ง ตาโบ๋ ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเร็ว) ต้องไปหาหมอโดยเร็ว.ถ้าไม่มีอาการดังข้อ 1 ให้ปฏิบัติดังนี้ ดื่มน้ำเกลือ, น้ำข้าวต้มใส่เกลือ หรือน้ำอัดลมใส่เกลือให้เค็มปะแล่มๆ (ใส่เกลือครึ่งช้อนชาในน้ำข้าวหรือน้ำอัดลม 1 ขวดกลม ขนาดขวด “แม่โขง”). พยายามดื่มบ่อยๆ ครั้งละ 1/3-1/2 แก้ว (อย่าดื่มมากจนอาเจียน) ให้ได้มากพอกับที่ถ่ายออกไป โดยสังเกตปัสสาวะให้ออกมากและใส. ถ้ามีไข้ ให้ยาลดไข้-พาราเซตามอล. ถ้าอุจจาระมีมูกหรือมูกเลือดปน ให้พาไป รพสต.หรือพบแพทย์ ให้กินอาหารอ่อน (เช่น ข้าวต้ม) งดอาหารรสจัดและย่อยยากจนกว่าอาการจะหาย. ถ้าไม่ดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง หรือมีอาการอาเจียน หรือดื่มน้ำเกลือไม่ได้ หรือได้ไม่มากพอ กับที่ถ่ายออกไป ควรไปหาหมอ ห้ามกินยาเพื่อให้หยุดถ่ายอุจจาระ. การป้องกัน … Read more

ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ เป็นอะไรกันแน่?

ผู้ช่วยอาจารย์ ภก. ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.microbiologynutsandbolts.co.uk/uploads/7/8/9/4/7894682/2717076_orig.jpg ฤดูฝนเป็นฤดูที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบาย เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ เราจะทราบได้อย่างไรว่าอาการเหล่านี้เกิดจากไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคภูมิแพ้อากาศกันแน่? ในบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถแยกโรคเหล่านี้ออกจากกันได้ด้วยตนเอง เนื่องจากลักษณะอาการบางอย่างที่ใกล้เคียงกัน แต่การรู้ถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละโรคจะสามารถช่วยให้เราเลือกการป้องกัน การรักษาและวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องได้ ภาพจาก : http://ghk.h-cdn.co/assets/17/01/980×490/landscape-1483548118-flu.jpg ความแตกต่างของสาเหตุการเกิด ไข้หวัดธรรมดา (Common cold) และ ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ต่างก็เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แต่แตกต่างกันที่ชนิดของไวรัส โดยไข้หวัดธรรมดานั้นเกิดได้จากไวรัสหลายสายพันธ์ แต่ประเภทที่มักก่อให้เกิดโรคนั้นคือ Rhinoviruses ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไข้หวัดธรรมดาถึงร้อยละ 30-50 ตามมาด้วย Coronaviruses ที่เป็นสาเหตุร้อยละ 10-15 ส่วนไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัส Influenza A และ Influenza B ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปี ในแต่ละภูมิภาคของโลก ในกรณีของการแพ้อากาศนั้น สาเหตุการเกิดจากโรคภูมิแพ้ซึ่งแตกต่างจากอีก 2 … Read more

ตารางการให้วัคซีนในเด็กอายุ 0 – 5 ปี

อายุ วัคซีนชนิดฉีด วัคซีนชนิดฉีด วัคซีนชนิดกิน แรกเกิด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี – 2 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอีกเสบบี) เข็มที่ 1 – โปลิโอ ชนิดกิน 4 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 2 โปลิโอ ชนิดฉีด โปลิโอ ชนิดกิน 6 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 3 โปลิโอ ชนิดกิน – 9 เดือน วัคซีนรวม(หัด–คางทูม–หัดเยอรมัน) เข็มที่ 1 – – 12 เดือน ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1 – – 18 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน) เข็มที่ 4 – โปลิโอ ชนิดกิน … Read more