แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KH-t8YSou5riPO6UGngtQpaSgDuGSpAQ8bD7Sq9dGXGalA/viewform

อสม.ตากใบ ชวนเดิน วิ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.40 น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม อสม.ตากใบ ชวนเดิน วิ่ง เพื่อสมทบทุนสนันสนุนกิจกรรมในชมรม อสม.อ.ตากใบ ณ โรงเรียนตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน สมาชิก อสม. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ และประชาชน อำเภอตากใบ จำนวนกว่า 600 คน โดยปล่อยขบวนเดิน-วิ่ง จากโรงเรียนตากใบ ถึง ธงชาติเกาะยาว ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร หลังจากนั้นได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลเกาะยาวอีกด้วย

ออกหน่วยปฐมพยาบาลต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.พร่อน ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ บ้านโคกใน ในการต้อนรับคณะองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ในการทำภารกิจ ณ สถานที่ดังกล่าว

ขอเเสดงความยินดีกับอสม.ดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเเสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น นางซีตีไซน๊ะ มามุ อสม.ตำบลเจ๊ะเห และนางวันทนีย์ ทองคุปต์ อสม.ตำบลบางขุนทอง ที่เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปี 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต กรุงเทพมหานคร