กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอ รณรงค์ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงูได้จัดทำกิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอรณรงค์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัซซาดะห์ มีเด็กเข้ารับบริการจำนวน 72 คน พบฟันผุ จำนวน 43 คน

ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก

เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านโคกมือบาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปศุสัตว์มูโนะ โดยมีเด็กที่รับการเจาะเลือดจำนวน 56 คน

จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจพัฒนาการเด็ก (DSPM)

เมื่อวันที่ 9 ถึง 13 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจพัฒนาการเด็ก (DSPM) โดยมีเด็กที่เข้าร่วมอายุ 9 , 18 , 30 , 42 , 60 เดือน ได้รับการตอบรับและการร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ รพสต. ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้