โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกงูและเจ้าหน้าที่จาก อบต.บางขุนทอง ได้ร่วมกัน ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทองและให้ความรู้เรื่องการควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

รับรางวัลสุดยอดส้วม HAS ระดับจังหวัดนราธิวาส 2562

เมื่อวนที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขอเเสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลสุดยอดส้วม HAS ระดับจังหวัดนราธิวาส2562 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสำนักงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ รองชนะเลิศอันดับ 1

ติดตามและเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการขยะ ณ ปอเนาะบ้านซีโป

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 สาธารณสุขอำเภอตากใบ นายพิชิต  รัตนวงศ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคกมือบา,นายก อบต.พร่อน,ปลัด อบต.พร่อน,ท้องถิ่น อ.ตากใบ ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ ปอเนาะนูรุลฟาลาฮ บ้านซีโปเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการ ธนาคารขยะ และน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายปักรูเด็น มิง เป็นโต๊ะครูปอเนาะแห่งนี้ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกวดด้านขยะในวันที่ 5 กันยายน ที่จะถึงนี้