โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย รพสต.ศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 งานแพทย์แผนไทยโดย รพสต.ศาลาใหม่ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สอนทำน้ำมันไพล แก่ผู้สูงอายุ ม.1 บ้านโคกมะเฟือง

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 รพ.สต.พร่อนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 ได้นำสมุนไพรท้องถิ่น ใบราชำในพื้นที่ตำบลพร่อน ศึกษาวิจัยค้นพบว่าช่วยลดไข้ แก้ปวด แก้ปวดเมื่อย แก้คันแมลงสัตว์กัดต่อย จึงนำมาพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านใบราชำ เกิดเป็นนวัตกรรมยาหม่องราชำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน และส่งเสริมการใช้ใบราชำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป หากมีใครสนใจยาหม่องสามารถติดต่อมารับได้ที่อนามัยพร่อนได้

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่นิเทศและติดตาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับ รพ.สต.พร่อนและโรงพยาบาลตากใบ ร่วมต้อนรับนายสรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนิเทศลงพื้นที่และติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการ ตามแนวทางพํฒนาเมืองสมุนไพรภูมิภาคใต้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้เยี่ยมดูอาคารแพทย์แผนไทย ณ รพสต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส