ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านทรายขาวร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลตากใบ ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย

รายงานสถานการณ์การเกิดไฟป่า

จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เกิดเมื่อ วันที่ 4/5/2562 เมื่อเวลา 01.30 น. และไฟได้ลามไปถึงสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ ป่าบ้านโคกไม้เรือตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้นำท้องถิ่น และชุดดับไฟป่า ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงและในวันที่ 6/5/2562 เมื่อเวลา 03.30 น. ได้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งในพื้นที่เดิมถึงปัจจุบัน วันนี้ 7/5/62 ทางทีมอำเภอตากใบ สาธารณสุขอำเภอตากใบ รพสต.บ้านทรายขาว รพสต.บ้านกูบู ออกแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและครอบครัวที่ได้รับผล กระทบแล้ว 10 ครัวเรือน ทั้งนี้ทาง อบต.ตำบลไพรวัน ตำรวจ ชคต.ตำบลไพรวัน และทีมผู้ใหญ่บ้าน และชุดดับ ไฟป่าได้ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่า และช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิง เร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่ป่าสงวน สวนยาง สวนปาล์ม และสวนการเกษตรของประชาชน แต่ยังไม่ได้รับรายงานถึง การเจ็บป่วยในครั้งนี้

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.บ้านทรายขาว

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.บ้านทรายขาว เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้