เยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.ศาลาใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลตากใบ ได้ลงเยี่ยมบ้านติดตามประเมินพัฒนาการ 3 เคส นัดพบแพทย์ PCU วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 1 เคส เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ อีก 2 เคส F/U รพ.นราต่อเนื่อง อาการทั่วไปปกติ

ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลาใหม่รอบที่ 2 หลังจากศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและได้ลงฉีดวัคซีน HPV 2 ในเด็กนักเรียน ป.6 วันให้บริการฉีด dT ในเด็กป.6ทุกคน ในเด็กนักเรียน ป.1นั้นได้ฉีดตามที่เด็กขาดฉีดไปเมื่อตอนอายุ 0-5 ปี ดังนี้ มี dT ,MMR,LJE,IPV

ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ

วันนี้เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ศาลาใหม่ ตัวแทน สพป.เขต 2 ตัวแทนนายอำเภอตากใบ ตัวแทนหน.สนง.จ.นธ ลงติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ เขต ต.ศาลาใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน(รร.บ้านศาลาใหม่และรร.จรรยาอิสลาม) มีเด็กกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 ราย

โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ มอบหมายให้ นายคมกฤต จันทร์เมือง ปลัดเภอตากใบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดประจำตำบลศาลาใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ โรงพยาบาลตากใบ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บัณฑิตอาสาฯ บัณฑิตแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ทั้งนี้ได้มอบตะกร้ายังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนตาดีกาตะฟิหซูลกุรอาน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.ศาลาใหม่ ลงให้บริการวัคซีน dT กระตุ้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังได้รับไม้ครบชุด ณ โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอและวัดโคกมะเฟือง

ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่

เมื่อวันที่  6  กันยายน พ.ศ.261 รพ.สต.ศาลาใหม่ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ โดยมีเป้าหมาย DT กระตุ้นชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  114  คน ฉีดได้ 104 คน เด็กขาดเรียน 10 คนและชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ต้องตามฉีด อีก 25 คน

ประชุมประจำเดือน อสม. เดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 5  กันยายน  พ.ศ.2561 รพ.สต.ศาลาใหม่ ประชุมประจำเดือน อสม.พร้อมจ่ายค่าป่วยการของเดือน มิ.ย และชี้แจงการลงคัดกรอง ความดัน เบาหวานในหมู่บ้าน และชี้แจงการสมัครเข้าร่วม ลด ละ บุหรี่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  67  ราย

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. รพ.สต.ศาลาใหม่ได้ลงพื้นที่ รร.ศาลาใหม่เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ(จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนทีมีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) โดยมีทีมเขตการศึกษาพื้นที่เขต 2 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. รพ.สต.ศาลาใหม่ จัดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 192 ราย

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561