ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.เกาะสะท้อนร่วมกับทีมโรงพยาบาลตากใบได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช 3 ราย

โครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.เกาะสะท้อนได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุกด้วย The mask pap smear ตามบัตรเชิญจากเจ้าหน้าที่ มีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด 101 คน โดยมีนายไพรัช  กล้าหาญ ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอตากใบ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางพจนี  จันทร์เกตุ และเจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกๆแห่งในเขตอำเภอตากใบได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 รพสต.เกาะสะท้อนจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ภาคเช้า ผู้สูงอายุ หมู่ 6 จำนวน 50 คน ภาคบ่าย หมู่ 9 จำนวน 75 คน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างถนน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นายธนาศิลป์ เสี้ยวทอง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลเกาะสะท้อน เป็นประธานพร้อม รพ.สต.เกาะสะท้อน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผรส.ชรบ. กองสาธารณสุขอบต.เกาะสะท้อน ได้ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างถนนโดยมีวัตถุต้องสงสัยอยู่ใกล้ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ชี้แจงโครงการเฝ้าระวังแรงงานนอกระบบ ปี 2561

เมื่อวันที่ 24  เมษายน พ.ศ.2561 รพ.สต.เกาะสะท้อน ดำเนินกิจกรรมชี้แจงโครงการเฝ้าระวังแรงงานนอกระบบ ปี 2561 แก่อสม. เพื่อสร้างความเข้าใจและดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในพื้นที่

ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16  มกราคม พ.ศ.2561 ภาคเช้า รพ.สต.เกาะสะท้อน ประชุม อสม. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลงานอาชีวอนามัย ชี้แจงเพื่อแนวทางปฏิบัติในสัปดาหราชประชาสมาสัย พร้อมทั้งวางแผนการออกหน่วย พอ.สว.ด้านทันตกรรมซึ่งจะลงในพื้นที่เกาะสะท้อน ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 นี้

อบรมวัคซีนเด็ก 0-1 ปี รพสต.เกาะสะท้อน

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคแบบครบวงจรแก่ผู้ปกครองเด็ก 0-1 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ณ รพสต.เกาะสะท้อน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมมในการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โดยมีนางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

ทีมทันตาภิบาลอำเภอตากใบลุยงาน

วันนี้ 15/12/2560  ได้ให้ทันตสุขศึกษา นร.เกาะสะท้อน จำนวน 20คน, ให้บริการทันตกรรมดังนี้   ขูดหินปูน 12คน   อุดฟัน 6 คน   เคลือบหลุมร่องฟัน 2 คน   ถอนฟันน้ำนม 2 ซี่