ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยงานทันตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทันตกรรม

เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์

เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายใหม่ครับ มีความผิดปกติแต่กำเนิด รูทวารเปิดผิดที่พัฒนาการล่าช้า และไม่มีอวัยวะเพศเพื่อประเมิน ภาวะสุขภาพ และความต้องการความช่วยเหลือ