รพ.สต.เกาะสะท้อน

ผังโครงสร้าง

นายอร่าม อามีเราะ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เกาะสะท้อน
นางสาวโนวาตี ปะดอมะ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอาซานิง อาซามิง
พยาบาลวิชาชีพ
นางสุนิฑา อาแว
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวพาซียะห์ แต
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกูไอซ๊ะ ต่วนกูจิ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข