ให้บริการวัคซีน HPV2 ในนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อนร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ให้บริการฉีดซัน HPV2 ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 โดยมีนักเรียนเข้ารับบริการจำนวน 33 คน

Similar Posts