|

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่นิเทศและติดตาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับ รพ.สต.พร่อนและโรงพยาบาลตากใบ ร่วมต้อนรับนายสรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนิเทศลงพื้นที่และติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการ ตามแนวทางพํฒนาเมืองสมุนไพรภูมิภาคใต้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้เยี่ยมดูอาคารแพทย์แผนไทย ณ รพสต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

Similar Posts