ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาดประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบได้ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาดประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ เพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนด้านต่างๆ และทั้งนี้ในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบได้มอบสิ่งสนับสนุนจักรยานจำนวน 1 คัน เพื่อร่วมบริจาค และให้บรรลุตามวัถตุประสงค์

Similar Posts