|

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกบริเวณช่องทางด่านพรมแดนตากใบ

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกบริเวณช่องทางด่านพรมแดนตากใบ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการชายแดน 1 วันที่ 3 เม.ย 2561.

Similar Posts