โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อน ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชนของ อบต.พร่อน ณ วัดนภาราม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 112 คน มีกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกคน และให้บริการแพทย์แผนไทย จ่ายยาสมุนไพร จำนวน23คน และพอกเข่าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 คน

Similar Posts