ลงพื้นที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ศาลาใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.-13.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศาลาใหม่ ลงพื้นที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้าน พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน และสมัครใจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน 19 ราย

Similar Posts