คัดกรองยาเสพติดในกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินปี 2561

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองยาเสพติดในกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินปี 2561 ในเขตอำเภอตากใบ จำนวน  515  ราย พบผลบวก Metamphetamine จำนวน  69 ราย
ประสานข้อมูล กับ ศป.ปส.อ.ตากใบ เพื่อส่งเข้ารับการบำบัดต่อไป