ชี้แจงโครงการเฝ้าระวังแรงงานนอกระบบ ปี 2561

เมื่อวันที่ 24  เมษายน พ.ศ.2561 รพ.สต.เกาะสะท้อน ดำเนินกิจกรรมชี้แจงโครงการเฝ้าระวังแรงงานนอกระบบ ปี 2561 แก่อสม. เพื่อสร้างความเข้าใจและดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในพื้นที่

Similar Posts