|

สถานการณ์ “โรคไข้หูดับ” จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานการณ์ “โรคไข้หูดับ” จังหวัดอุตรดิตถ์
เสียชีวิตแล้ว 3 ราย!! ป่วยอีก 15 ราย
.
จากการเฝ้าระวังโรคของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
.
สถานการณ์โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 3 ราย
.
โรคติดเชื้อไข้หูดับ สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ
1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดของหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา
2.การกินหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด
.
ซึ่งเชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจอักเสบ และที่สำคัญคือทำให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบ และเสื่อมจนหูหนวก
.
สำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ มีดังนี้
1.กินหมูสุกเท่านั้น โดยปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนหรือทำให้สุกจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่กินสุกๆ ดิบๆ และควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
2.ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง
.
ทั้งนี้ หากมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ให้รีบพบแพทย์ทันทีและต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบด้วย เพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและเสียชีวิตได้
.
โรคนี้รักษาหายและมียารักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 28 เมษายน 2561

Similar Posts