จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รพ.สต บางขุนทอง ได้จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 ราย

Similar Posts