ตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. – 11.00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบร่วมกับบฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นราธิวาส และโรงพยาบาลตากใบได้ตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท(ครั้งที่2)เพื่อขอเลขสารบบอาหาร ณ ” น้ำดื่มบุศรินทร์ ” 49/1 ม.5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts