ลงพื้นที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต ศาลาใหม่ลงพื้นที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 ราย สมัครใจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน 17 ราย

Similar Posts