ออกหน่วยเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยางออกหน่วยเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถานโคกอิฐเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่ท่องในพื้นที่

Similar Posts