จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นานาค จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 ราย

Similar Posts