ออกหน่วยปฐมที่วัดพระพุทธ

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.พร่อน ออกหน่วยปฐมที่วัดพระพุทธเพื่อดูแลและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

Similar Posts