เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์

เยี่ยม ผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายใหม่ครับ มีความผิดปกติแต่กำเนิด รูทวารเปิดผิดที่พัฒนาการล่าช้า และไม่มีอวัยวะเพศเพื่อประเมิน ภาวะสุขภาพ และความต้องการความช่วยเหลือ

Similar Posts