จัดกิจกรรมพบปะและให้ความรู้ด้านสุขภาพก่อนวันถือศีลอด

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านสะหริ่ง จัดกิจกรรมพบปะและให้ความรู้ด้านสุขภาพก่อนวันถือศีลอด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 69 คน

Similar Posts