กิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการมะเร็งปากมดลูก

วันนที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการมะเร็งปากมดลูกโดยมี นายก อบต.ไพรวันและหัวหน้าสำนักปลัดมาร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรโดย  สมศรี พงษ์พานิชย์ ผอ.รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 256 คน

Similar Posts