|

ประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯกลุ่มร้านอาหาร/แผงลอยมน

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.ศาลาใหม่จัดประชุมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการฯกลุ่มร้านอาหาร/แผงลอยมนโครงการใส่ใจสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภค ต.ศาลาใหม่ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 37 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รู้ถึงหลักการต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Similar Posts