ร่วมกิจกรรม “ร่วมกันเดินหน้าตากใบ เดินหน้านราธิวาส เดินหน้าประเทศไทย สู่…ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 17.00 น.  นายพิชิต รัตนวงศ์  สาธารณสุขอำเภอตากใบ และคณะ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมกันเดินหน้าตากใบ เดินหน้านราธิวาส เดินหน้าประเทศไทย สู่…ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งบูรณาการกับ “โครงการรอมฏอนสัมพันธ์” ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts