ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย อสม.ตำบลละ 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ

Similar Posts