ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการพัฒนาศาสนสถานฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบร่วมกับ รพสต.บ้าสนโคกงู และโรงพยาบาลตากใบ  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนตามโครงการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนราธิวาส ณ วัดบุณณาราม

 

Similar Posts