มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม รพสต.ศาลาใหม่

วันที่ 28 มิ.ย 2561 เวลา 09.00 น. รพ.สต ศาลาใหม่ จัดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 192 ราย

Similar Posts