จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 รพสต.เกาะสะท้อนจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ภาคเช้า ผู้สูงอายุ หมู่ 6 จำนวน 50 คน
ภาคบ่าย หมู่ 9 จำนวน 75 คน

Similar Posts