มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. รพ.สต.ศาลาใหม่ จัดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 192 ราย

Similar Posts