คัดกรองความดันพร้อมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้ออกคัดกรองความดันพร้อมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ณ ม.5 เกาะสวาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  47 คน

Similar Posts