ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขเชิงรุก

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2561 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรถโมบายบริการคนพิการเคลื่อนที่ สิริเวชยาน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ กายภาพ แพทย์แผนไทย จาก รพ.ทุกแห่ง สสอ. และ หน.กลุ่มงาน / ผู้รับผิดชอบงาน NCD ผู้พิการ แพทย์แผนไทย จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Similar Posts