จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจพัฒนาการเด็ก (DSPM)

เมื่อวันที่ 9 ถึง 13 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจพัฒนาการเด็ก (DSPM) โดยมีเด็กที่เข้าร่วมอายุ 9 , 18 , 30 , 42 , 60 เดือน ได้รับการตอบรับและการร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ รพสต. ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้

Similar Posts