รณรงค์ไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านโคกยามู

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบู ได้ไปร่วมรณรงค์ไข้เลือดออก ให้สุขศึกษาเรื่องไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก สอนการล้างมือ และBig cleaning day ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ทหาร และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านโคกยามู

Similar Posts