ให้ความรู้ในโครงการใส่ใจเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้ให้ความรู้ในโครงการใส่ใจเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แก่นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ณ ห้องประชุม รร.บ้านไพรวันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 216 คนโดยมีคุณอร่าม อามีเราะ ผอ.รพ.สต.เกาะสะท้อนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Similar Posts