ออกให้ความรู้และแจกยาถ่ายพยาธิ

เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ออกให้ความรู้และแจกยาถ่ายพยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในชุมชน โรงเรียนบ้านปลักปลา ม.5 ตำบลโฆษิต จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 135 คน

Similar Posts