ออกให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านโคกยาง ออกให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการเลือกใช้เกลือโอโอดีนในชุมชน ม.5 บ้านปลักปลา ต.โฆษิต จำนวน 30 ราย

Similar Posts