โครงการป้องกันไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมสอนวิธีล้างมือโดยมีวิทยากร น.ส.นูรยาตีม ดอเลาะ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 368 คน

Similar Posts