ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. รพ.สต.ศาลาใหม่ได้ลงพื้นที่ รร.ศาลาใหม่เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ(จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนทีมีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) โดยมีทีมเขตการศึกษาพื้นที่เขต 2 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Similar Posts